gamyun.net'i doğru görüntüleyebilmek için tarayıcını güncellemelisin, güncelleyemiyorsan başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsin.

YARDIM

Tüm Yardım Başlıkları >
 

Oyun Puan Sistemimiz

Oyunlarımızdaki puan sistemi aşağıdaki gibidir. 

Genel Kurallar

- Her üyeye, oyuna ilk girişlerinde 10.000 puan verilir.
- Oyun sonucunda kazanılan ve kaybedilen puanlar, her zaman için oyuna ilk başlayan oyunculara verilir.
- Oyundan kendi isteği ile çıkan oyuncular ya da düşen oyuncular tekrar oyuna geri dönüp tamamlamazlarsa, terk ya da düşme bilgisi siciline işlenir.
- Yarım oyun tamamlayan oyuncular, oyunu kaybetseler dahi puan kaybetmezler, oyun kaybetme sayıları değişmez. Puanı 12.500'ün altında olan oyuncular, oyunu tamamladıklarında, kaybetseler dahi puan kazanırlar. 20.000 puanın altındaki oyuncular ise, kazanmaları durumunda, yerine oturdukları oyuncunun aldığı puanın yarısını alırlar.
- Her oyun, aşağıda belirtilen toplam oyun puanına sahiptir. Bu puan, kazanan ve kaybeden oyuncular arasında eşit bölüşülür.
- Kaybeden oyuncular, oyunu sonuna kadar oynanamaları durumunda %50 daha az puan kaybederler. Oyundan kaçanlar ise, bu haktan yararlanamazlar.

Okey

Okey oyununda, oyun tamamlandığında, 0'ın üzerindeki oyuncular oyunu kazanır, eşit veya altında olan oyuncular ise oyunu kaybederler.

Okey oyununda daha düşük sayılar daha yüksek puan verir. 10'dan başlayan oyun 15 puan verirken, 60'tan başlayan oyun sadece 60 puan verir.

Puan = ((başlama sayısı - 10) * 45 / 50 + 15) şeklinde hesaplanır.


YüzBir

Tekli oyunlarda, oyun tamamlandığında, ortalama oyun puanına eşit ya da bu puanın altında olan oyuncular oyunu kazanırlar, üstünde olanlar kaybederler. Ortalama oyun puanı, oyun sonundaki her oyuncunun puanının toplanarak 4'e bölümü ile elde edilir. Eşli oyunlarda ise, toplam puanı düşük olan grup oyunu kazanır.

YüzBir oyunu, el sayısına göre puan verir. Kısa oyunlar daha fazla puan verir. Tek ellik bir oyun 10 puan kazandırırken, 16 ellik bir oyun sadece 80 puan kazandırır. Yardımlı oyunlar, normal oyunların yarısı kadar kazandırır.

Puan = ((el sayısı - 1) * 70 / 15 + 10) şeklinde hesaplanır.

Tavla

Tavla'da oyun bitiş sayısına ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Tavlanın oyun puanı,  bitiş sayısının 8 katıdır. Bitiş sayısı en az 1, en fazla 5 olabilir. Örneğin, 3'te biten bir oyun, 24 puan kazandırır ya da kaybettirir.

King

Tekli oynanan oyunlarda, oyunu 0 ve üstünde bitirenler oyunu kazanır, diğerleri kaybeder. Eşli oyunlarda, puanlarının toplamı fazla olan ekip oyunu kazanır, diğer ekip kaybeder. King'in oyun puanı, normal oyunlarda 40, eşli oyunlarda ise 50'dir.

Amerikan Bilardo

Amerikan bilardoda, el sayısına ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Bilardo oyun puanı, hileli oyunları önlemek için, el sayısı ve her ele harcanan süre ile orantılı şekilde değişmektedir. 60sn'den daha az süren oyunlara puan verilmezken, 2 dakikadan az süren oyunlara 2 puan/el verilir. Fazladan geçen her iki dakika için oyun puanı el başına +1 artar. El başına oyun puanı en fazla 8 olabilir.
3 Top Bilardo

Oyun sayısına ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. 3 top ve 3 band oyununda, oyun sayısı 15-60 arasında olabilir. 15 sayı için 5, 60 sayı için 40 puan kazanılır. Aradaki oyun sayıları için doğrusal hesaplama yapılır.

Oyunun verdiği puan = (oyun sayısı * 7 - 60) / 9 şeklindedir.

4 Top Bilardo

Oyun sayısına ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. 4 top oyununda, oyun sayısı 30-120 arasında olabilir. 30 sayı için 5, 120 sayı için 40 puan kazanılır. Aradaki oyun sayıları için doğrusal hesaplama yapılır.

Oyunun verdiği puan = (oyun sayısı * 7 - 120) / 18 şeklindedir.

Batak

Oyun tamamlandığında, ortalama oyun puanına eşit ya da bu puanın üzerine olan oyuncular oyunu kazanırlar, altında olanlar kaybederler. Ortalama oyun puanı, oyun sonundaki her oyuncunun puanının toplanarak 4'e bölümü ile elde edilir.

Batak oyunu, el sayısına göre 4 ile 40 puan arasında puan kazandırır. El sayısı 4 ise kazanılan puan 4, 20 ise kazanılan puan 40'tır. Aradaki puanlar doğrusal olarak hesaplanır.

Oyunun verdiği puan = (oyun sayısı * 9 - 20) / 4 şeklindedir.

İhale

Oyun tamamlandığında, ortalama oyun puanına eşit ya da bu puanın üzerine olan oyuncular oyunu kazanırlar, altında olanlar kaybederler. Ortalama oyun puanı, oyun sonundaki her oyuncunun puanının toplanarak 4'e bölümü ile elde edilir.

İhale oyunu, el sayısına göre puan verir. Düşük elli oyunlar daha fazla puan verir. 4 ellik bir oyun 8 puan verirken 20 ellik bir oyun 40 puan verir.

Puan = ((el sayısı - 4) * 32 / 16 + 8) şeklindedir.

Briç

Oyun tamamlandığında, rakiplerinden daha fazla puan toplayan ekip oyunu kazanır. Briç, el sayısı üzerinden puan verir. Her el, 4 puana karşılık gelir ve el sayıları 4, 8, 12 ve 16 olabilir. Buna göre briç, 4 sayılık oyun için 16, 16 sayılık oyun için ise 64 puan kazandırır. Bu puanlar, eşler arasında eşit bölüştürülür.
Satranç

Oyunu mat ile bitiren oyuncu, oyunu kazanır. Oyun puanı, hamle sayısı üzerinden hesaplanır. 30 hamle altına puan verilmez. 30'dan başlamak üzere oyuncu yaptığı hamle sayısına göre puan alır.

 Dama

Rakibinin tüm taşlarını alan ya da rakibine oynayacak hamle bırakmayan oyuncu oyunu kazanır. Her iki tarafin birer taşı kaldığında ise oyun berabere sonuçlanır. Oyun puanı, hamle sayısı üzerinden hesaplanır. 40 hamle altına puan verilmez. 40'tan başlamak üzere oyuncu yaptığı hamle sayısına göre puan alır.

  Kelimeyun

Kelimeyun oyunu, oyun oynarken kazanılan kelime puanları üzerinden oyun puanı verir.

Oyunda kelime puanları, yazılan kelimelerde kullanılan harflerin sağ alttaki rakamlarının toplanması ile elde edilir. Bu hesaplamaya, daha önceki kelimelerle temas etmesi sonucu oluşan her yeni kelime dahil edilir. Harf dizilen alanda bulunan H2 ve H3 kareleri, üzerindeki harfin puanını sırası ile 2 ve 3'e katlar. Yıldız, K2 ve K3 kareleri ise, sırası ile üzerindeki kelimenin puanını 2, 2 ve 3'e katlar. Katlamalı olan bu kareler, sadece ilk kullandıkları elde katlamalı puan kazandırırlar, bir sonraki elde katlamalı puan vermezler.

Joker taşı, herhangi bir harf yerine kullanılabilir, kendisinin puanı yoktur. H2 ve H3 karelerine denk gelirse, puanı sıfır olduğundan ek puan kazandırmaz fakat yıldız, K2 ya da K3 karelerine geldiğinde, parçası olduğu kelimenin sırası ile 2, 2 ve 3 katı puan kazandırır.

Oyunlar, torbadaki harfler bittikten sonra, bir oyuncunun elindeki tüm harfleri bitirmesi ya da bir oyuncunun dört kez üst üste kelime yazamaması ya da herhangi bir anda tüm oyuncuların ard arda iki kez pas demeleri ile sona erer. Puan limitli oyunlarda, puan limitine ulaşılması ile oyun sonlanır.

Oyun, bir oyuncunun elindeki taşların bitmesi ile sonlanırsa, diğer oyuncuların ıstakalarındaki taşların puanları kadar puan oyuncuların kelime puanından düşülür, toplam düşülen miktar kadar taşları bitiren oyuncunun kelime puanına eklenir.

Oyun bittiğinde, tüm oyuncuların oyunda kazandığı kelime puanlarının toplamının 20'de biri oyun puanı olarak kazanan oyunculara dağıtılır. Eğer tüm oyuncuların yazdığı kelimelerin toplam puanı 200'ün altında ise, o oyun puansız oyun gibi değerlendirilir.

İki kişilik oyunlarda, kelime puanı yüksek oyuncu, üç ya da dört kişilik oyunlarda ise, kelime puanı ortalamanın üzerinde ya da eşit oyuncular oyunu kazanır, diğer oyuncular kaybederler. Toplam kelime puanının 20'de biri, oyuncular arasında eşit olarak dağıtılır.

Beraberlikle biten oyunlarda, oyun puansız olarak değerlendirilir.

Örnek olması açısından, 3 kişilik bir oyunda, oyuncular sırası ile 350, 200 ve 150 puanlık kelime yazmışlarsa, oyun sonlandığında 350 + 200 + 150 = 700 toplam kelime puanı oluşur. 700 kelime puanı, 35 oyun puanına denk gelir (700/20=35). Oyun kelime puan ortalaması, 233 olduguna gore, bu puan, 350 kelime puanı yazan oyuncuya verilir. Diğer iki oyuncudan 35/2=17.5, 17 puan dusulur.

   Kastet

Kastet oyununda, yerde çekilecek taş kalmadığında ya da bir oyuncu elindeki tüm taşları bitirdiğinde, o el sona erer. El bittiğinde, elindeki taşları bitiren oyuncu -50  puan, diğer oyuncular ise, ellerinde kalan taşların toplamı kadar ceza puanı alırlar. Okey'in değeri 50 puandır.

Kastet oyununda, oyun bittiğinde ortalamanın üzerinde olanlar oyunu kazanmış, altında olanlar ise kaybetmiş sayılırlar. Kastette her el 10 oyun puanı değerindedir. 3 el üzerinden oynanan oyun 30 oyun puanına sahipken, 5 el üzerinden oynanan oyunlar 50 oyun puanına sahiptirler.

    Banko

Banko oyunu oynanış olarak Okey oyunu ile aynıdır. Okey'den farkı, belli bir puandan sayı düşülmesi yerine, eldeki per oluşturmayan taşların oluşturduğu ceza puanı üzerine kurulu olmasıdır.

Ceza puanı, eldeki per oluşturmayan taş toplamının gösterge rengi ile çarpılması sonucu bulunur. Perlerin toplamı, gösterge rengi sarı ise 2, mavi ise 3, kırmızı ise 4, siyah ise 5 ile çarpılır. Ayrıca, çifte giden oyuncular için ceza puanı mevcut katsayılara ek olarak 2 kat hesaplanır.

Göstergeli oyunlarda gösterge yapılabilir. Gösterge, sarı ise -20, mavi ise -30, kırmızı ise -40 ve siyah ise -50 puan kazandırır. Oyunu bitiren oyuncu, gösterge yapmanın 2 katı kadar kazanır, örneğin siyahta bitiren oyuncu -100 puan kazanır.

Okey atmak ya da çift ile bitmek, normal bitiş değerinin 10 katı puan kazandırırken, aynı anda hem çift hem de okey atarak bitmek 20 katı puan kazandırır.

Oyun oynanırken yanlışlıkla okey atılması, gösterge puanının 10 katı ceza yenmesine neden olur. Benzer şekilde okeye dönenler de, başkası bitmesi durumunda gösterge puanının 10 katı ceza yerler. Bu ceza, ceza puanını gösterdiğimiz etikette "*" ile gösterilir.

Bankoda oyunlar, 1-10 el oynanabilir. Tek el oyun 12 puan kazandırırken 10 ellik oyun 60 puan kazandırır. Banko oyununda, ceza puanı ortalamanın altında olanlar oyunu kazanırlar. Eşli oyunlarda, eşlerden birisi biterse, diğer oyuncunun cezası 0 olarak alınır.

Puan = ((el sayısı - 1) * 48 / 9 + 12)  şeklinde hesaplanır.

Banko oyununda el açılmayan eller yeniden oynanır ama alınan gösterge ya da ceza puanları silinmez.

  Kelimekule

Kelimekule oyunu, oyun oynarken kazanılan kelime puanları üzerinden oyun puanı verir.

Kelimenin puanı, kelimeyi oluşturan harflerin sayısına eşittir. Eğer, kelimenin harfleri altında önceden konmuş harfler varsa, bu harfler de sayılır, toplam harf sayısı kelime puanını oluşturur. Kelimenin tüm harfleri tek katlı ise o kelimeden 2 kat puan kazanılır. Ayrıca, F, Ğ, Ö ve V harfleri ilk kullandıklarında +2 puan kazandırır.

Oyunlar, torbadaki harfler bittikten sonra, bir oyuncunun elindeki tüm harfleri bitirmesi ya da bir oyuncunun dört kez üst üste kelime yazamaması ya da herhangi bir anda tüm oyuncuların ard arda iki kez pas demeleri ile sona erer. Puan limitli oyunlarda, puan limitine ulaşılması ile oyun sonlanır.

Oyun, bir oyuncunun elindeki taşların bitmesi ile sonlanırsa, diğer oyuncuların ıstakalarındaki her bir taş için o oyuncudan 5 puan düşülür.

Oyun bittiğinde, tüm oyuncuların oyunda kazandığı kelime puanlarının toplamının 20'de biri oyun puanı olarak kazanan oyunculara dağıtılır. Eğer tüm oyuncuların yazdığı kelimelerin toplam puanı 250'nin altında ise, o oyun puansız oyun gibi değerlendirilir.

İki kişilik oyunlarda, kelime puanı yüksek oyuncu, üç ya da dört kişilik oyunlarda ise, kelime puanı ortalamanın üzerinde ya da eşit oyuncular oyunu kazanır, diğer oyuncular kaybederler. Toplam kelime puanının 20'de biri, oyuncular arasında eşit olarak dağıtılır.

Beraberlikle biten oyunlarda, oyun puansız olarak değerlendirilir.


  Pis Yedili

Pis yedilide amaç eldeki kağıtları bitirmektir. Oyuna sinek'le başlamak zorunludur, elinde sinek olmayan oyuncun kağıt çekmesi gerekir. Sırası gelen oyuncu bir önceki kağıdın değerinden ya da serisinden atabileceği gibi elinde varsa vale ya da joker de atabilir. İsterse yerden tek kağıt çekip pas da geçebilir. Bu şekilde, her oyuncu elindeki kağıtları diğer oyunculardan önce bitirmeye çalışmalıdır.

Yörelere göre ufak tefek farklılıkları olan pis yedili oyunu için gamyun'daki kurallar şu şekildedir:

* 7'li atıldığında elinde 7'li yoksa atılmış her 7'li için 3 kağıt çekilir.
* Jokerli oyunsa, atılan her joker için 10 kağıt çekilir.
* As attıldığında diğer oyuncular birer kağıt çeker, sıra yine aynı oyuncuda kalır.
* 10'lu sırayı bir önceki oyuncuya geçirir.
* 8'li sırayı karşıdaki oyuncuya geçirir.
* Vale seriyi değiştirmeyi sağlar.

Pis yedilide oyunlar 3-20 el arası oynanır. Oyunun kazandıracağı oyun puanı ise (oyun el sayısı * 4) şeklindedir.

  Domino

Domino oyununda amaç, eldeki taşları bitirmektir. Her el bitiminde, eldeki sayıların toplamları ceza ya da ödül olarak puana eklenir. Ayaz olarak bilinen her iki tarafı boşluk olan taşın cezası 20'dir. El puanları aşağıdaki gibi hesaplanır:

- El, oyuncunun elindeki tüm taşları bitirmesi ile sona erdiğinde, tekli oyunlarda diğer oyuncuların elindeki taşların toplamı kendilerine ceza olarak yazılır. Eşli oyunda ise, diğer eşin elindeki taş sayılarının toplamı kadar biten çiftin cezası eksiltilirken, diğer çift ellerindeki sayıların toplamı kadar ceza yer.

- El, bir oyuncunun taş bağlaması sonucu oyunun kilitlenmesi ile sona ermişse, tekli oyunlarda herkesin elindeki taşların toplamı oyunculara ceza olarak yazılır. Eşli oyunlarda ise, oyun kilitlendiğinde en az sayı toplamına sahip grubun cezası, ellerindeki toplam kadar düşülür, diğer grup ise ellerindeki sayıların toplamı kadar ceza yer.

Tüm eller sona erdiğinde, cezaların ortalaması hesaplanır, ortalamanın altında kalan oyuncular oyunu kazanırken, üstündekiler kaybederler. Domino oyunları el sayısı üzerinden oynanır ve her el oyuncu sayısı kadar puan değerindedir. 10 sayılık domino oyunu, 2 kişilikte 20 oyun puanına sahipken, 3 kişilikte 30 ve 4 kişilikte 40 oyun puanına sahiptir.